Agenda
Er staat niets op de agenda gepland.
Sponsors
Jeugd Sportfonds Rotterdam

Niet genoeg geld? Toch sporten!

Wilt uw zoon of dochter sporten? Het Jeugdsportfonds Rotterdam betaalt het lidmaatschap van de sportclub als ouders dit niet kunnen.

Wat vergoedt het Jeugdsportfonds?

Het Jeugdsportfonds vergoedt voor kinderen één keer per jaar het lidmaatschap van de sportclub met een maximum van € 225,00. Sportkleding en andere sportspullen worden niet door het Jeugdsportfonds Rotterdam vergoed.

Hoe vraagt u Jeugdsportfonds aan?

Geef bij de leerkracht op school, schoolmaatschappelijk werk, CJG, Vraagwijzer of Mee Doen in Rotterdam aan dat u uw kind wilt laten sporten via het Jeugdsportfonds. Zij regelen dan de aanvraag. U moet bij een aanvraag uw legitimatiebewijs en inkomensgegevens meenemen.