Agenda
Er staat niets op de agenda gepland.
Sponsors
Samenwerking incasso-organisatie Flanderijn

Ruim 70 procent van de sportverenigingen heeft te maken met problemen rondom het incasseren van contributiegelden. Onze vereniging is een samenwerkingsverband aangegaan met incasso-organisatie Flanderijn.

Waarom?

Ook onze club heeft in het verleden problemen gekend met het incasseren van contributiegelden. Betalingen die niet of niet op tijd betaald zijn, vormden vaak problemen in de begroting en werkzaamheden van de vereniging. Om het werk van de vrijwilligers van onze club te verlichten, gaan we gebruikmaken van de incassodiensten van Flanderijn.

Wat betekent dit voor leden?

De samenwerking tussen Flanderijn en onze club heeft natuurlijk géén gevolgen voor leden die hun contributie netjes op tijd betalen. Aan leden die hun contributie te laat betalen - en dus in verzuim zijn - worden de buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht. Volgt er dan nog geen betaling, dan wordt de incasso overgedragen aan Flanderijn.

Met de samenwerking hoopt onze club meer financiële zekerheid voor de toekomst te krijgen. Uiteraard kunnen zich onvoorziene omstandigheden voordoen bij het betalen van de contributie. In dat geval kunt u natuurlijk altijd rechtsreeks contact opnemen met de penningmeester van HSV 1946.