Agenda
Er staat niets op de agenda gepland.
Sponsors
Algemene informatie

Organisatie

HSV 1946 is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). De KNGU is verdeeld in districten, een aantal districten is weer onderverdeeld in rayons. De rayons hebben geen bestuurlijke, maar een organiserende functie. HSV 1946 valt onder rayon Delfland van district Zuid-Holland.

Kleding

Tijdens de lessen stellen wij het op prijs als het kind gepaste sportkleding draagt. Dit kan zijn een turnpakje of een broekje met shirt.

Turnschoentjes zijn niet verplicht. Gymschoenen met harde zolen en buiten schoenen zijn niet toegestaan. Ook het dragen van sieraden tijdens de les is niet toegestaan.

We zouden het fijn vinden als kinderen met lang haar hun haren vastgebonden hebben.

Bij wedstrijden voor recreatiegroepen worden er aan de deelnemers turnpakjes van HSV 1946 verstrekt. Selectiegroepen dragen bij wedstrijden hun eigen HSV 1946 turnpakje.

Bevoegdheid tijdens de lessen

De leden dienen te allen tijde de aanwijzingen van de leiding op te volgen en voorzichtig om te gaan met materiaal in de gymzalen. De leiding heeft de bevoegdheid om leden die zich bij herhaling tijdens de lessen onbehoorlijk gedragen, van de lessen te verwijderen. De leiding maakt hiervan melding aan het bestuur. Royement van het lidmaatschap kan het gevolg zijn.

Persoonlijke eigendommen

HSV 1946  is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van persoonlijke eigendommen. Deze worden door de leden meegenomen op eigen risico. Onder persoonlijke eigendommen vallen o.a. mobiele telefoontjes, horloges, ipods, ipads, sieraden, fietsen etc.

(Telefonische) bereikbaarheid

Onze leiding en het bestuur zijn 's avonds na 21 uur en in het weekend uitsluitend te bereiken voor zaken die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten.

Verzekeringen

Wanneer uw zoon/ dochter/ pupil aan lessen en/of wedstrijden meedoet, dan is dat op eigen risico.
Via de KNGU is men wel verzekerd in onderstaande gevallen:
*Indien men tijdens een les op wedstrijd ten gevolge van een ongeval overlijdt wordt er € 2.269,-- uitgekeerd.
*Als men blijvend invalide wordt € 18.151,-- (max.).
Onder deze verzekering valt niet: geneeskundige behandeling, zoals tandarts, specialist etc. vergoeding voor revalidatie, vergoeding voor verlies van arbeidsinkomen.

Algemene Ledenvergadering

Tijdens de Algemene Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid. Leden vanaf 16 jaar zijn van harte welkom.

Activiteiten

Regelmatig zijn er wedstrijden, voornamelijk in (selectie) turnen en teamgym. Er worden ook andere activiteiten georganiseerd, zoals de Grote Clubactie, het Sinterklaasfeest, Gyminstuif, Peuter- en Kleuterproeven en een Eindfeest.