Agenda
Er staat niets op de agenda gepland.
Sponsors
Gedragscode leiding

Wij handteren de onderstaande gedragscodes voor onze leiding. Een trainer:

1. ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING.

2. KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN.

3. IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES.

4. RESPECTEERT HET PRIVELEVEN VAN DE SPORTER.

5. TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN.

6. IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT.

7. ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN.

8. IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN.

9. IS VOORZICHTIG

10. DRINKT TIJDENS HET COACHEN VAN JEUGDTEAMS GEEN ALCOHOL EN MAAKT EEN AFSRAAK MET JEUGDTEAMS DAT ER GEEN ALCOHOL WORDT GEDRONKEN.