Agenda
Er staat niets op de agenda gepland.
Sponsors
Vacatures

Wij zijn dringend op zoek naar een nieuw bestuur!

 Ons dagelijks bestuur zal vanaf september 2019 gaan aftreden. Wij zijn dan ook dringend op zoek naar een nieuw bestuur, want zonder bestuur heeft een vereniging geen bestaansrecht. En dat zou toch zonde zijn voor zo'n mooie vereniging als HSV 1946. Ons huidige bestuur bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaresse. Deze kan worden aangevuld  met een Hoofd TC en Coordinator Vrijwilligers. Het dagelijks bestuur vergadert 1 x in de maand, dus 10 x per jaar. Daarnaast worden een hoop zaken via app of mail besproken / afgehandeld. Doordat er een hoop via de app of mail gaat, zijn de vergaderingen kort. De werkzaamheden binnen het bestuur zijn divers. Wil je weten waar deze werkzaamheden uit bestaan?? Neem dan contact op met Tessa de Geus, voorzitterhsv1946@gmail.com