Agenda
Er staat niets op de agenda gepland.
Sponsors
Contributies

Contributie per twee maanden voor één lesuur:

1 t/m 5 jaar:         € 17,00 + € 4,28 bondscontributie KNGU* = € 21,28
6 t/m 15 jaar:       € 23,00 + € 4,28 bondscontributie KNGU* = € 27,28
16 jaar en ouder: € 25,00 + € 5,24 bondscontributie KNGU* = € 30,24

U betaalt eenmalig € 3,50 inschrijfgeld.

Incasso

De contributie wordt de maanden september, november, januari, maart en mei geïnd.

Extra lessen per twee maanden:

extra uur:        € 12,00
extra halfuur: €   6,00

Wedstrijdgeld

  • De werkelijke kosten voor wedstrijden worden per lid in rekening gebracht, te weten:
  • - Inschrijfgeld individueel**
  • - Inschrijfgeld groep, kosten worden gedeeld door deelnemers team
  • - Wedstrijdpaspoort (selectie)
  • - Eventuele bijkomende kosten. Deze kosten zullen worden vermeld voor de inschrijving.

Activiteitengeld

Er zal jaarlijks bij alle leden een bijdrage van € 5,- worden geïncasseerd, zodat de vereniging activiteiten en de Onderlinge Wedstrijden kan organiseren. De leden die senioren lessen volgen worden uitgesloten van activiteitengeld.

 

*Bondscontributie KNGU per jaar is vastgesteld door KNGU. Voor 2018 is dit voor leden t/m 15 jaar € 21,40  en voor leden van 16 jaar en ouder is dit € 26,20. Mocht de KNGU haar contributie verhogen, dan zullen wij genoodzaakt zijn dit ook te doen. U ziet deze verhoging dan terug op uw factuur. 

** Inschrijfgeld individueel wordt te allen tijde geïncasseerd, restitutie alleen mogelijk als er een geldige reden voor is!