Agenda
Er staat niets op de agenda gepland.
Twitter
Sponsors
Algemene informatie

Organisatie

H.S.V. 1946 is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). De KNGU is verdeeld in districten, een aantal districten is weer onderverdeeld in rayons. De rayons hebben geen bestuurlijke, maar een organiserende functie. HSV 1946 valt onder rayon Delfland van district Zuid-Holland.

Kleding

Er zijn geen voorgeschreven regels voor wat betreft kleding tijdens de lessen.
Echter, het dragen van sportkleding is verplicht en het dragen van gymschoenen met harde zolen is niet toegestaan bij de gymnastiek lessen.
Men mag niet met buitenschoenen in de gymzaal!

Bij gymnastiekwedstrijden (turnen of springen) op rayon, regionaal of landelijk niveau, wordt er aan de deelnemers turnkleding van HSV 1946 verstrekt. Hiervoor betaalt men een kleine bijdrage, die in het wedstrijdgeld is verwerkt.
Tijdens Onderlinge Wedstrijden mag een eigen gympak worden gedragen.
Bij een Dance demonstratie wordt door de leiding bepaald wat er wordt gedragen.

Verzekeringen

Wanneer uw zoon/ dochter/ pupil aan lessen en/of wedstrijden meedoet, dan is dat op eigen risico.
Via de KNGU is men wel verzekerd in onderstaande gevallen:
*Indien men tijdens een les op wedstrijd ten gevolge van een ongeval overlijdt wordt er € 2.269,-- uitgekeerd.
*Als men blijvend invalide wordt € 18.151,-- (max.).
Onder deze verzekering valt niet: geneeskundige behandeling, zoals tandarts, specialist etc. vergoeding voor revalidatie, vergoeding voor verlies van arbeidsinkomen.

Activiteiten

Regelmatig zijn er wedstrijden, voornamelijk in Turnen en Springen. De afdeling Dance neemt zo'n 3x per jaar deel aan demonstraties. Er worden ook andere activiteiten georganiseerd, zoals de Grote Clubactie, het Sinterklaasfeest, Gyminstuif, Peuter- en Kleuterproeven, Sponsorgym en een Eindfeest.