Agenda
Er staat niets op de agenda gepland.
Sponsors
Wie is wie

Dagelijks bestuur

Kim van der Velden - voorzitterhsv1946@gmail.com

Marina Landstra- van der Kaaij - penningmeesterhsv1946@gmail.com

Renate Boers - secretariaathsv1946@gmail.com

Claudia Bijl- Schalkoort  - Technische commissie

Els Pille - Vrijwilligers coördinatie

Leiding

Annemarie van Geest

Danique Dukers

Demi Woerts

Elly Visser

Jessie Pieper

Nigel Aalbregt

Pascale Pille

Patricia Groen

Sten van Daalen

Wendy Vink